Liên Hệ

Hãy gửi mail cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ vấn đề cần tư vấn,quyên góp hoặc hỗ trợ từ GlobalGreens News chúng tôi. Với mục đích hỗ trợ mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng tôi rất hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi về mọi lĩnh vực Y tế, Giáo Dục, Thời Sự, Môi Trường, Chính Trị,… trên toàn thế giới.

Thư ký GlobalGreen Parties: James.Johnson. Email: secretary.help@globalgreens.info