Giới Thiệu

Global Greens News là sự hợp tác của các đảng Xanh và các phong trào chính trị của thế giới, hợp tác với nhau để thực hiện toàn cầu. Tài liệu độc đáo và đầy cảm hứng này đặt ra các giá trị cốt lõi của chúng tôi về trí tuệ sinh thái, công bằng xã hội, sức khoẻ và giáo dục của người dân, dân chủ có sự tham gia, bất bạo động, bền vững và tôn trọng sự đa dạng.

Chúng tôi mong muốn biến thế kỷ 21 thành một thế kỷ xanh! Điều này có nghĩa là cải cách cơ bản mô hình kinh tế chi phối, giải quyết biến đổi khí hậu, kết thúc cuộc khủng hoảng đói, thúc đẩy nền dân chủ sôi động, làm việc vì hòa bình, bảo vệ đa dạng sinh học và hơn thế nữa. Để được trợ giúp, hãy tham gia ngay! Đăng ký để nhận Global Greens News.

Năm tới, Đại hội toàn cầu xanh lần thứ ba sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Lai Châu, từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 2016. Khi cuộc khủng hoảng toàn cầu nhân lên rất nhiều cơ hội. Greens Global News có một trách nhiệm tuyệt vời cho nhân loại và hành tinh để đáp ứng những thách thức này. Đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này để gặp Greens theo nghĩa đen từ khắp nơi trên thế giới và là một phần của việc định hình tương lai xanh của chúng ta.