1 Công đất bằng bao nhiêu?

1 Công đất bằng bao nhiêu mét vuông?

Công là một đơn vị đo lường rất phổ biết ở Việt Nam nhưng không nằm trong hệ thống đo lường chuẩn của thế giới vì vậy người ta thường muốn quy đổi công về các đơn vị đo lường khác theo đúng chuẩn quy định, đặc biệt là mét vuông. Không chỉ khác nhau ở văn hóa, giọng nói, cách ăn uống,… Giữa các vùng miền ở Việt Nam còn có các đơn vị đo lường khác nhau. Rất nhiều người vẫn chưa biết được một công đất bằng bao nhiêu? hay 1 Sào đất bằng bao nhiêu? cách tính, quy đổi, quy ước của nó như thế nào đối với các đơn vi đo lường của miền Bắc. Những thông tin dưới đây có thể sẽ hữu ích cho bạn trong nhiều trường hợp.

1 công đất bằng bao nhiêu hecta ( ha)?

Nếu như ở miền Bắc và miền Trung người ta thường tính diện tích đất ở và đất canh tác nông nghiệp là sào hoặc ha thì các tỉnh phía Nam lại tình bằng các công đất. Vậy 1 công đất Nam Bộ bằng bao nhiêu ? Các bạn hãy theo dõi cách quy đổi dưới đây để hiểu rõ hơn.

  • Công đất đổi ra mét vuông, và đổi ra hecta (ha)

1 công đất Nam Bộ tương đương với 1000 mét vuông, 1 hecta tương đương 10000 mét vuông. Từ đó chúng ta tính được cứ một hecta sẽ bằng 10 công đất.

1 công đất bằng bao nhiêu mẫu?

  • Công đất đổi ra mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường đất ngày xưa thường hay sử dụng ở Việt Nam hay còn gọi là hệ đo lường cổ. Trong đó cứ 10 công đất thì bằng 1 mẫu ( do đó 1 mẫu bằng 1 hecta đất)

1 công đất bằng bao nhiêu sào, tầm?

  • Công đất đổi ra sào (tầm)

Sào hay còn gọi là tầm cũng là hệ đo lường cổ của Việt Nam. Theo đó, 1 sào đất bằng 144 tầm vuông tương đương với 1296 mét vuông (1 tầm vuông dài 3 mét)

Ngoài ra, giữa ba miền Bắc Trung Nam còn có các cách tính diện tích đất theo các quy chuẩn khác nhau. Tại Trung Bộ, 1 sào bằng 500 mét vuông còn ở Bắc Bộ 1 sào chỉ bằng 360 mét vuông. Cũng vì khác nhau trong các đơn vị đo lường nên ngày xưa cách tính công làm thuê ở mỗi vùng mỗi khác. Hơn nữa, ngày nay, quy luật tính đất đai, các đơn vị đo lường diện tích đất  đã được trình bày trong luật đất đai để việc mua bán đất được chính xác.

Còn có rất nhiều tên gọi hay cách đo diện tích đất. Bài viết 1 công đất bằng bao nhiêu trên đây chỉ đưa ra một số cách quy đổi cơ bản được áp dụng từ xưa đến nay. Bạn nên tham khảo ở quyên “Luật Đất Đai” nếu muốn tìm hiểu rõ hơn hoặc cần thiết cho công việc làm ăn, mua bán đất đai của mình. Hy vong bài việt thực sự hữu ích cho bạn.

Loading...

Leave a Comment